ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ
----

ODDÍL 1 - CO DĚLÁME S VAŠIMI INFORMACÍMI?

Když nakupujete něco z našeho obchodu, v rámci procesu nákupu a prodeje shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa.

Při procházení našeho obchodu také automaticky obdržíme IP adresu internetového protokolu vašich počítačů, abychom nám poskytli informace, které nám pomohou dozvědět se více o vašem prohlížeči a operačním systému.em.

E-mailový marketing, pokud je to možné: S vaším svolením vám můžeme zasílat e-maily o našem obchodě, nových produktech a dalších aktualizacích.s.

ODDÍL 2 - SOUHLAS

Jak získáte můj souhlas?
Když nám poskytnete osobní údaje k dokončení transakce, ověření vaší kreditní karty, zadání objednávky, zajištění dodávky nebo vrácení nákupu, znamená to, že souhlasíte s naším shromažďováním a používáním pouze z tohoto konkrétního důvodu.
Zeptáme-li se na vaše osobní údaje ze sekundárního důvodu, jako je marketing, buď vás požádáme přímo o váš výslovný souhlas, nebo vám poskytneme příležitost odmítnout.

Jak mohu odvolat svůj souhlas?
Pokud po přihlášení změníte názor, můžete odvolat svůj souhlas s tím, abychom vás kontaktovali, abychom mohli pokračovat ve shromažďování, používání nebo zveřejňování vašich informací, a to kdykoli tak, že nás kontaktujete na adrese connect@pristineleaf.com nebo poštou v:
Pristine Leaf, Studio P12 LLC
P O Box 5099 Bloomington Illinois US 61702

ODDÍL 3 - ZVEŘEJNĚNÍ

Můžeme zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud porušujete naše podmínky služby.

ODDÍL 4 - OBCHODOVÁNÍ

Náš obchod hostuje společnost Shopify Inc. Poskytují nám platformu elektronického obchodování online, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

Vaše data jsou uložena prostřednictvím úložiště dat Shopifys, databází a obecné aplikace Shopify. Ukládají vaše data na zabezpečený server za bránou firewall..

Způsob platby:
Pokud pro dokončení nákupu zvolíte bránu pro přímé platby, Shopify uloží vaše údaje o kreditní kartě. Je šifrováno prostřednictvím standardu PCI-DSS pro zabezpečení dat v odvětví platebních karet. Údaje o vašich nákupních transakcích se ukládají pouze po dobu nezbytnou k dokončení vaší nákupní transakce. Po dokončení jsou informace o vaší nákupní transakci smazány.d.

Všechny brány pro přímé platby dodržují standardy stanovené PCI-DSS, jak je spravuje Rada pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek jako Visa, Mastercard, American Express a Discover.

Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování informací o kreditní kartě naším obchodem a jeho poskytovateli služeb.
Chcete-li získat další informace, můžete si také přečíst Podmínky služby Shopifys https://www.shopify.com/legal/terms nebo Prohlášení o ochraně osobních údajů https://www.shopify.com/legal/privacy.acy).

ODDÍL 5 - SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Poskytovatelé třetích stran, které používáme, budou obecně shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše informace pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby jim umožnili poskytovat služby, které nám poskytují.

Někteří poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou platební brány a další zpracovatelé platebních transakcí, však mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, pokud jde o informace, které jsme povinni jim poskytnout pro vaše transakce související s nákupem.
U těchto poskytovatelů doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili způsob, jakým budou tito poskytovatelé s vašimi osobními údaji nakládat.

Zejména pamatujte na to, že někteří poskytovatelé mohou být umístěni nebo mají zařízení, která se nacházejí v jiné jurisdikci než vy nebo my. Pokud se tedy rozhodnete pokračovat v transakci, která zahrnuje služby externího poskytovatele služeb, mohou se vaše informace stát předmětem zákonů jurisdikcí, ve kterých se daný poskytovatel služeb nebo jeho zařízení nachází.d.

Například pokud se nacházíte v Kanadě a vaše transakce je zpracovávána platební bránou umístěnou ve Spojených státech, mohou vaše osobní údaje použité při dokončení této transakce podléhat zveřejnění podle právních předpisů Spojených států, včetně zákona Patriot Act.

Jakmile opustíte webové stránky našich obchodů nebo budete přesměrováni na web nebo aplikaci třetí strany, přestanou se na vás vztahovat tyto zásady ochrany osobních údajů nebo smluvní podmínky našich webových stránek.e.

Odkazy
Když kliknete na odkazy v našem obchodě, mohou vás přesměrovat pryč z našich stránek. Nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů jiných stránek a doporučujeme vám, abyste si přečetli jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

ODDÍL 6 - BEZPEČNOST

Abychom ochránili vaše osobní údaje, přijímáme přiměřená opatření a dodržujeme osvědčené postupy v oboru, abychom zajistili, že nebudou nepřiměřeně ztraceny, zneužity, zpřístupněny, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny.

Pokud nám poskytnete informace o své kreditní kartě, jsou tyto informace šifrovány pomocí technologie zabezpečené vrstvy soketu SSL a uloženy pomocí šifrování AES-256. Ačkoli žádný způsob přenosu přes internet nebo elektronické úložiště není bezpečný, dodržujeme všechny požadavky PCI-DSS a implementujeme další obecně přijímané průmyslové standardy.ds.

ODDÍL 7 - COOKIES

 Zde je seznam souborů cookie, které používáme. Zde jsme je uvedli, abyste si mohli vybrat, zda se chcete odhlásit z cookies nebo ne..
 _session_id, jedinečný token, session, Umožňuje Shopify ukládat informace o vašem refereru relace, vstupní stránce atd.).
 _shopify_visit, žádná data nejsou k dispozici, přetrvávají po dobu 30 minut od poslední návštěvy, používá se k sledování počtu návštěv pomocí interního sledování statistik našich poskytovatelůs
 _shopify_uniq, žádná data nejsou uchovávána, vyprší o půlnoci vzhledem k návštěvníkovi následujícího dne, počítá počet návštěv obchodu jedním zákazníkem.r.
košík, jedinečný token, vytrvalý po dobu 2 týdnů, Uchovává informace o obsahu košíku.
 _secure_session_id, jedinečný token, relační
 storefront_digest, jedinečný token, neurčitý Pokud má obchod heslo, toto se používá k určení, zda má aktuální návštěvník přístup.


ODDÍL 8 - VĚK SOUHLASU

 Používáním této stránky prohlašujete, že jste dosáhli minimálního věku plnoletosti ve vašem státě nebo provincii bydliště, nebo že jste plnoletosti ve vašem státě nebo provincii bydliště a že jste nám dali souhlas povolit vaši nezletilí závislí na používání tohoto webu.

ODDÍL 9 - ZMĚNY TÉTO POLITIKY SOUKROMÍ

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit, proto je prosím často kontrolujte. Změny a upřesnění se projeví okamžitě po jejich zveřejnění na webu. Provedeme-li zásadní změny v těchto zásadách, upozorníme vás zde, že byly aktualizovány, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud existují, používáme a / nebo zveřejňujeme to.
Pokud je náš obchod získán nebo sloučen s jinou společností, mohou být vaše informace přeneseny na nové vlastníky, abychom vám mohli pokračovat v prodeji produktů.

OTÁZKY A KONTAKTNÍ INFORMACE

Pokud byste chtěli: přistupovat, opravovat, upravovat nebo mazat jakékoli osobní údaje, které o vás máme, zaregistrovat stížnost nebo jednoduše získat další informace, kontaktujte našeho pracovníka pro dodržování zásad ochrany osobních údajů na adrese connect@pristineleaf.com nebo poštou na
Pristine Leaf, Studio P12 LLC
[Re: Officer Compliance Officer]
P O Box 5099 Bloomington Illinois US 61702
----